Informaţiile minime prezentate clienţilor înainte de încheierea contractelor de asigurare
(Document de informare standard, conform legislatie specifica in asigurari)
Art. 1. Informaţii despre identitatea distribuitorilor conform prevederilor art. 12 alin. (6) şi (7) şi art. 13 din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări:
1.1. Identitatea Intermediarului Principal:

S.C. MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) S.Acu sediul in Mun. BUCURESTI, Sector 5, Splaiul Independentei, nr. 111, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5065/1997, CUI: 9557790, Capital social subscris si varsat 437.958,92 lei, inregistrata in Registrul Brokerilor de Asigurare ( registrul Intermediarilor principali) cu codul RBK-096, avand paginile web www.myinsurance.ro si www.mibasigurari.ro , telefon 0213303796 si adresa de mail office@myinsurance.ro reprezentata prin dl. Prigoreanu Stefan, Conducator Executiv autorizat de ASF, Presedinte al Consiliului de Administratie; Clientii sau potentialii clienti pot verifica la ASF inregistrarea in registrul public prin accesarea www.asfromania.ro

1.2. Identitatea Intermediarului Secundar

Prezentul site este operat de catre un intermediar secundar, respectiv SC Pocket Insurance, avand cod unic de inregistrare 40202971, numar de ordine in Registrul Comertului J25/658/2018, email gi.firu@gmail.com, reprezentata de Gicu Firu in calitate de Administrator,

1.4. Intermediarul principal ofera clientilor, la cererea acestora, consultanta privind produsele de asigurare intermediate, si reprezinta clientul in relatia cu asiguratorii.

1.5. Va informam urmatoarele:

a) NU detinem participaţii calificate în cadrul asigurătorilor;
b) NU exista participaţii calificate deţinute de asigurători sau de societăţile-mamă ale unor asigurători în cadrul intermediarului principal mentionat la Art. 1.1.
c) In legătură cu contractele de asigurare propuse sau pentru care se oferă consultanţă: i) consultanţa oferita este bazată pe o analiză imparţială şi personală; ii) nu avem obligatia de a lucra cu unul sau mai multi asiguratori anume.
d) Natura remuneraţiei primite în legătură cu contractul de asigurare: comision inclus in prima de asigurare, si care acopera toate taxele si costurile de ofertare, emitere, incasare si gestionare a politei, precum si toate costurile aferente de functionare, autorizare/avizare si pregatire profesionala.
e) In ceea ce priveşte contractul de asigurare, nu lucram pe baza unui onorariu, plătit direct de consumator; ci exclusiv pe baza unui comision, platit de asiguratori, ca remuneraţie inclusă în prima de asigurare;

1.6. Intermediem toate clasele de asigurari de la toti asiguratorii cu care avem contracte incheiate.

1.7. Intermediarul principal poate emite contracte de asigurare şi poate colecta prime de asigurare în numele societăţilor, inclusiv prin intermediul Intermediarului secundar; Intermediarul principal si cel secundar ofera consultanţa după si prin analizarea unui număr suficient de mare de contracte de asigurare disponibile pe piaţă, astfel încât recomandarea personalizată facuta clientului este efectuată pe baza unor criterii profesionale astfel incat contractul de asigurare să răspundă cel mai bine cerinţelor şi necesităţilor contractantului. 

Art. 2 Regasiti in documentele separate PID si in conditiile contractuale complete (documente pe care vi le transmitem inainte de emiterea si plata oricarei polite de asigurare) informaţii privind: 

a) definirea fiecărui eveniment asigurat, a indemnizaţiei de asigurare în cazul producerii evenimentului asigurat, a fiecărui beneficiu şi a clauzelor opţionale/suplimentare
b) excluderile din asigurare; 
c) momentul începerii şi cel al încetării contractului de asigurare; 
d) modalităţile de executare, suspendare sau încetare a contractului de asigurare; 
e) informaţii privind orice drepturi pe care le pot avea părţile de a rezilia contractul înainte de termen sau unilateral, inclusiv orice penalităţi impuse de contract în astfel de cazuri; 
f) modalitatea prin care se plătesc primele şi termenele de plată a primelor de asigurare;; 
g) modalităţile şi termenele de plată a indemnizaţiilor de asigurare, a sumelor de răscumpărare şi a sumelor asigurate 
h) procedurile de soluţionare a eventualelor litigii rezultate din executarea contractului, respectiv informaţii despre modalităţile de rezolvare pe cale amiabilă a reclamaţiilor formulate de contractanţi sau de beneficiarii contractelor de asigurare, după caz, acestea neconstituind o restrângere a dreptului clientului de a recurge la procedurile judiciare legale;   
i) informaţii generale privind deducerile prevăzute de legislaţia fiscală aplicabilă contractelor de asigurare; 
j) legea aplicabilă contractului de asigurare;  Clienti si potentialii clienti interesati pot solicita si alte informatii in legatura cu contractele de asigurare dorite. 
Art 3. Va informam de existenţa Fondului de garantare a asiguraţilor.

Pentru nformatii complete si actualizate privind activitatea acestuia si despre protectia care v-o ofera, va rugam sa accesati www.fgaromania.ro

Art 4. Primirea de catre Dvs. a acestui document de informare constituie Pasul 1 in accesarea unei solutii de asigurare dorite/necesare. Conform legislatiei specifice in vigoare, urmatorii pasi sunt obligatorii:


Art. 5. Va informam ca persoanele fizice pot apela in cazul unui conflict sau potential litigiu cu un asigurator,

la sistemul gratuit de solutionare alternativa a litigiilor, SAL-FIN Toate detaliile pe www.salfin.ro

Art. 6. Anterior oricarei interactiuni descrise in prezentul document, suntem obligati sa va transmitem o informare prealabila din punct de vedere al protectiei datelor cu caracter personal, GDPR. Primirea acestei note de informare nu va obliga sa fiti de acord cu nimic.